Alientoma

Μία δυναμική βάση δεδομένων για τα ξενικά έντομα στην Ελλάδα

Literature

Authorssort ascendingΈτοςΤίτλος
ΠΕΠΤΕΓ2020Xylotrechus chinensis: Το έντομο που απειλεί τα δέντρα της Αθήνας
H. Šefrová, Laštůvka Z.2005Catalogue of alien animal species in the Czech Republic
Z. Černý2002A contribution to the understanding of Beetles of the family Coleoptera: Cerambycidae in Greece
A. Ćetkoviҫ, Mokrousov, M. V., Plećas, M., Bogusch, P., Antić, D., Dorović-Jovanović, L., Krpo-Ćetković, J., Karaman, M.2011Status of the potentially invasive asian species Sceliphron deforme in Europe, and an update on the distribution of S. curvatum (Hymenoptera: Sphecidae)
S. Zafeiriou, Kočárek, P., Kalaentzis, K.2021First record of the desert earwig Forficula lucasi Dohrn, 1865 (Dermaptera: Forficulidae) in Greece: A hitchhiker among the refugees or a seldom encounter?
J. Yokoyama, Iwatsuki K.1998A faunal survey of fig-wasps (Chalcidoidea: Hymenoptera) distributed in Japan and their associations with figs (Ficus: Moraceae)
Α. Yassin, David J. R.2010Revision of the Afrotropical species of Zaprionus (Diptera, Drosophilidae), with descriptions of two new species and notes on internal reproductive structures and immature stages
H. N. Worthley1924The biology of Trichopoda pennipes Fab. (Diptera, Tachinidae), a parasite of the common squash bug
WHO2021Chapter 5. Cockroaches
P. F. Whitehead2005Graphocephala fennahi Young (Hem., Cicadellidae) new to Greece
C. Weirauch, Alvarez, C., Zhang, G.2012Zelus renardii and Z. tetracanthus (Hemiptera: Reduviidae): Biological Attributes and the Potential for Dispersal in Two Assassin Bug Species
G. L. Ward, Ode P.1984Current Status of the Blue Wasp, Chalybion zimmermanni Dahlbom, in Southeastern Indianachalyb
R. Wang, Aylwin, R., Cobb, J., Craine, L., Ghana, S., Reyes-Betancort, A., Quinnell, R., Compton, S.2015The impact of fig wasps (Chalcidoidea), new to the Mediterranean, on reproduction of an invasive fig tree Ficus microcarpa (Moraceae) and their potential for its biological control
R. Wang, Aylwin, R., Barwell, L., Chen, X. Y., Chen, Y., Chou, L. S., Cobb, J., Collette, D., Craine, L., Giblin-Davis, R. M., Ghana, S., Harper, M., Harrison, R. D., McPherson, J. R., Peng, Y. Q., Pereira, R. A. S., Reyes-Betancort, A., Rodriguez, L. J. V., Strange, E., van Noort, S., Yang, H. W., Yu, H., Compton, S. G.2015The fig wasp followers and colonists of a widely introduced fig tree, Ficus microcarpa
Q. Wang1995A Taxonomic Revision of the Australian Genus Phoracantha Newman (Coleoptera : Cerambycidae)
R. Wang2014The fig wasps associated with Ficus microcarpa, an invasive fig tree
K. A. Walker1997Aggregation, courtship and behavioral interactions in European earwigs, Forficula auricularia L. (Dermaptera: Forficulidae)
M. D. Vujić, Ivković, S., Rekecki, T., Krstić, D., Stanković, V., Đurić, M., Tot, I.2021A first record of the alien mantis species Hierodula tenuidentata (Mantodea: Mantidae) in Serbia
A. Samanidou-Voyadjoglou, Patsoula, E., Spanakos, G., Vakalis, N. C.2005Confirmation of Aedes albopictus (Skuse)(Diptera: Culicidae) in Greece
A. Viñolas, Muñoz-Batet, J., Soler, J.2014Primera cita de Phenolia (Lasiodites) limbata tibialis (Boheman, 1851) para España (Coleoptera: Nitidulidae), y de otros coleópteros nuevos o intere santes para Cataluña
L. Vivas, Crespo, J., Jacinto, V.2015Primer registro de la especie invasora Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellapé, 2006 en España y nuevos datos para Portugal (Hemiptera: Thaumastocoridae)
L. Vivas2012Algunos datos sobre distribución y biología de Spilostethus furcula (Herrich-Schaeffer, 1850)(Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) y clave para los ligeinos ibéricos
F. Vitali2004Xylotrechus smei (Castelnau & Gory, 1841): its presence in western palaearctic region and description of the pupa
G. Verde, Porcelli F.2010First record of the non-pollinating fig wasp Odontofroggatia galili Wiebes 1980, from Malta (Hymenoptera, Chalcidoidea, Agaonidae)
P. Vaurie1971Review of Scyphophorus (Curculionidae: Rhynchophorinae)
V. Vassiliou, Kitsis P.2015First record of the sisal weevil, Scyphophorus acupunctatus, in Cyprus
M. Vassarmidaki, Thymakis, N., Kontodimas, D. C.2006First record in Greece of the palm tree pest Paysandisia archon
T. van der Heyden2017Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera:Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Anisoscelini) has reached the Greek island of Crete
T. van der Heyden2019First record of Spilostethus furcula (Herrich-Schäffer, 1850)(Heteroptera: Lygaeidae) in Greece
K. Tzimos1961The Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) in northern Greece
M. E. Tzanakakis1988First records of the sycamore lace bug, Corythucha ciliata (Say), in Greece
G. F. Turrisi, Altadonna G.2017A report on two alien invasive species of the genus Sceliphron Klug, 1801 (Hymenoptera Sphecidae) from Sicily, with a brief faunistic update on the native species
H. Tsuji1998Experimental invasion of a food container by first-instar larvae of the Indian meal moth, Plodia interpunctella Hubner, through pinholes
T. Tscheulin, Petanidou, T., Settele, J.2009Invasive weed facilitates incidence of Colorado potato beetle on potato crop. International Journal of Pest Management
A. Tsagkarakis, Arapostathi, E., Strouvalis, G.2015First record of the black soldier fly,Hermetia illucens, in Greece
A. Teunissen2002Observations of Xylotrechus stebbingi in Greece, an Asian Cerambycid beetle which became recently established in Mediterranean Area (Coleoptera: Cerambycidae)
S. J. Taylor, Tescari, G., Villa, M.2001A nearctic pest of pinaceae accidentally introduced into Europe: Leptoglossus occidentalis (Heteroptera : Coreidae) in northern Italy
S. Surdo, Sparacio, I., Angelo, D.2020On the presence of the alien exotic sap beetle Phenolia (Lasiodites) picta (Macleay, 1825) (Coleoptera Nitidulidae) in Italy
G. Strauss2009Host range testing of the nearctic beneficial parasitoid Neodryinus typhlocybae
I. Strachinis, Kazilas, C., Karamaouna, F., Papanikolaou, N. E., Partsinevelos, G. K., Milonas, P. G.2015First record of Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in Greece
H. Steinmann1993World Catalogue of Dermaptera
G. J. Stathas, Skouras P. J.2013Biological control on insect pests in citrus orchards in Greece
C. Souliotis, Papanikolaou, N. E., Papachristos, D., Fatouros, N.2008Host plants of the planthopper Metcalfa pruinosa (Say) (Hemiptera: Flatidae) and observations on its phenology in Greece
E. P. Soliman, Wilcken, C. F., Pereira, J. M., Dias, T. K. R., Zaché, B., Pogetto, M. H. F. Adal., Barbosa, L. R.2012Biology of Thaumastocoris peregrinus in different eucalyptus species and hybrids
G. B. Simpson1993Effects of temperature on the development, longevity and fecundity of Nala lividipes (Dufour) (Dermaptera: Labiduridae)
N. Simov, Langourov, M., Grozeva, S., Gradinarov, D.2012New and interesting records of alien and native true bugs (Hemiptera: Heteroptera) from Bulgaria
R. Sergel1987Area expansion of the imported Nearctic cicadelline leafhopper Graphocephala fennahi Young, 1977 in Western Europe (Homoptera: Auchenorrhyncha)
C. Schmid-Egger2005Sceliphron curvatum (F. Smith 1870) in Europa mit einem Bestimmungsschlüssel für europäischen und mediterranen Sceliphron-Arten (Hymenptera, Sphecidae)
W. Schedl2013Species-diversity of longhorn beetles of the Greek Isle of Crete. A Review. (Coleoptera: Cerambycidae)
C. Schal2011Cockroaches

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith