Alientoma

Μία δυναμική βάση δεδομένων για τα ξενικά έντομα στην Ελλάδα

Η ομάδα

Κωνσταντίνος Καλαεντζής, MSc

Απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ και μεταπτυχιακός φοιτητής Μοριακής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν (Ολλανδία), με εργαστηριακή εμπειρία σε φυλογενετικές αναλύσεις (εργαστήριο Γενετικής Πληθυσμών, ΑΠΘ) και τη βιολογία διατήρησης (WildGenes Lab, Σκωτία). Αυτή την περίοδο εκπονεί την μεταπτυχιακή εργασία του με θέμα τη γονιδιωματική αμφιβίων στο Naturalis Biodiversity Center, Ολλανδία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν εκτός από τη φυλογένεση και τη βιογεωγραφία ζωικών οργανισμών, τη βιολογία διατήρησης, την ερπετολογία και τις βιολογικές εισβολές.

Google Scholar | Research Gate | Linkedin


Χρήστος Καζίλας, MSc

Αποφοίτησε από το τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μετέχει σε μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στην Εξελικτική Βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν. Η εμπειρία του βασίζεται κυρίως σε φυλογενετικές μελέτες θηλαστικών (ΑΠΘ, Ελλάδα), αρθροπόδων (National Museum of Natural History, Λουξεμβούργο) και αμφιβίων (Naturalis Biodiversity Center, Ολλανδία). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάδειξη της εξελικτικής ιστορίας των οργανισμών, τις βιολογικές εισβολές και τη βιολογία διατήρησης.

Google Scholar | Research Gate | Linkedin


Ιάκωβος Δημητρίου, MSc

Σπούδασε στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο πρόγραμμα σπουδών “Οικολογία & Διαχείριση Βιοποικιλότητας” στο ίδιο τμήμα. Εργάζεται στη ΜΚΟ Ενάλια Φύσις με έδρα την Κύπρο κάτω από ένα ερευνητικό πρόγραμμα Darwin Plus χρηματοδοτούμενο από το Darwin Initiative. Παράλληλα συνεχίζει τις σπουδές του στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται γύρω από την εντομολογία και τη βιολογία διατήρησης με έμφαση στις βιολογικές εισβολές, τη συστηματική, την οικολογία και τη βιογεωγραφία. 

Google Scholar | Research Gate


Ευάγγελος Κουτσούκος, MSc

Απόφοιτος του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας (ΕΚΠΑ) στο πρόγραμμα σπουδών “Οικολογία & Διαχείριση Βιοποικιλότητας”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Εντομολογία, και ιδιαίτερα στη Συστηματική και την Οικολογία των παρασιτοειδών σφηκών της υπεροικογένειας Chalcidoidea (Insecta: Hymenoptera), αλλά και στη μελέτη των ξενικών εντόμων στην Ελλάδα.

Google Scholar | Research Gate


Χρήστος Γεωργιάδης, PhD

Αποφοίτησε από το Department of Environmental Sciences του University of Newcastle upon Tyne, UK με BSc Animal Science with Honors in Wildlife Biology και εν συνεχεία ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό MSc Pest Management από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Επέστρεψε στην Ελλάδα για το διδακτορικό στον Τομέα Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας με αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής την οικολογία και τροφική συμπεριφορά σποροφάγων μυρμηγκιών του γένους Messor σε μεσογειακά οικοσυστήματα της Ελλάδας. Το 2004 εντάχθηκε ως ΙΔΑΧ στον Τομέα Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας του ΕΚΠΑ και εξελίχθηκε σε Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) από το 2014. Από το 2000 εντάχθηκε στην ερευνητική ομάδα του Δρ. Α. Λεγάκι και συνεργάστηκε ως ερευνητής σε έρευνες σχετιζόμενες με την βιοποικιλότητα, την οικολογία και την βιογεωγραφία ανά τον ελλαδικό χώρο. Μεταξύ του 2019-2021 ήταν Instructor στο Department of Biology στο United Arab Emirates University (UAEU) στα ΗΑΕ. Είναι Γραμματέας της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, μέλος της Ελληνικής Εντομολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, της Royal Entomological Society (MRES), και του International Union for the Study of Social Insects. Έχει διατελέσει συνεργάτης και επιμελητής της εντομολογικής συλλογής του Μουσείου Ζωολογίας του ΕΚΠΑ και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην μελέτη της βιογεωγραφίας και της ταξινομικής των μυρμηγκιών της Ελλάδας, την καταγραφή και αποτύπωση προτύπων πληθυσμών εντόμων στον ελλαδικό χώρο, στην χρήση νέων τεχνολογιών στην ψηφιοποίηση μουσειακών δειγμάτων, στην αξιοποίηση δεδομένων βιοποικιλότητας από πλατφόρμες επιστήμης πολιτών κ.α.  

Google Scholar | Research Gate | Linkedin


Δημήτριος Αβτζής, PhD

Αποφοίτησε από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια εντάχθηκε άμεσα στον κύκλο διδακτορικών σπουδών του University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU, Βιέννη, Αυστρία) και συγκεκριμένα στο Ινστιτούτο Δασικής Εντομολογίας (Institute of Forest Entomology). Η διδακτορική διατριβή με αντικείμενο την οικολογική ερμηνεία της φυλογεωγραφικής διαφοροποίησης του φλοιοφάγου εντόμου Pityogenes chalcographus στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή Dr. Christian Stauffer και ολοκληρώθηκε το 2006. Το 2008 σχεδίασε και πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στα πλαίσια του Βραβείου Αριστείας (Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ) σε συνεργασία με τον καθηγητή Δρ. Φίλιππο Αραβανόπουλο (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – ΑΠΘ), και από το 2010 εργάζεται ως Ερευνητής στο αντικείμενο της Δασικής Εντομολογίας του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (ΕΛΓΟ Δήμητρα). Από το 2014 αποτελεί Fellow of the Royal Entomological Society (FRES) ενώ από το 2018 είναι Deputy στο WP7.03.05 “Ecology and Management of Bark and Wood boring insects” του IUFRO. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μελέτη της πληθυσμιακής δυναμικής και φυλογεωγραφίας των δασικών εντόμων, στην αναγνώριση και αποτύπωση των προτύπων κατά τις εισβολές εντόμων, και στις μεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου πληθυσμών εντόμων.

Google Scholar | Research Gate


Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith