Alientoma

Μία δυναμική βάση δεδομένων για τα ξενικά έντομα στην Ελλάδα

Literature

AuthorsΈτοςΤίτλοςsort ascending
CABI2020Cydalima perspectalis (Box tree moth)
G. L. Ward, Ode P.1984Current Status of the Blue Wasp, Chalybion zimmermanni Dahlbom, in Southeastern Indianachalyb
S. Anlaş, Kočárek P.2012Current status of Dermaptera (Insecta) fauna of Turkey and Cyprus
M. T. K. Kairol, Paraiso, Ο., Ρ. Gautam, D., Peterkin, D. D.2013Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant) (Coccinellidae: Scymninae): a review of biology, ecology, and use in biological control with particular reference to potential impact on non-target organisms
CABI2021Cryptolaemus montrouzieri (mealybug destroyer)
E. Getu1996Cottony cushion scale infestation on acacia trees
CABI2021Corythucha ciliata (sycamore lace bug)
M. K. Rust, Reierson, D. A., Hansgen, K. H.1991Control of American cockroaches (Dictyoptera: Blattidae) in sewers
G. E. King2000Contribution to knowledge on the family Pterophoridae in Spain: Lantanophaga pusillidactyla (Walker, 1864) a new species for Spain and for Europe (Lepidoptera: Pterophoridae)
A. Samanidou-Voyadjoglou, Patsoula, E., Spanakos, G., Vakalis, N. C.2005Confirmation of Aedes albopictus (Skuse)(Diptera: Culicidae) in Greece
G. N. J. Le Patourel1993Cold‐tolerance of the oriental cockroach Blatta orientalis
C. Schal2011Cockroaches
J. G. Morse, Luck, R. F., Gumpf, D. J.1996Citrus pest problems and their control in the Near East
WHO2021Chapter 5. Cockroaches
Y. R. Chen, Chuang, W. C., Wu, W. J.1999Chalcid wasps on Ficus microcarpa L. in Taiwan (Hymenoptera: Chalcidoidea)
J. W. Beardsley1998Chalcid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea) associated with fruit of Ficus microcarpa in Hawaii
CABI2021Ceratitis capitata (Mediterranean fruit fly)
B. Aukema, Rieger, C., Rabitsch, W.2013Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 6. Supplement
B. Aukema, Rieger C.2001Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 4. Pentatomorpha I
H. Šefrová, Laštůvka Z.2005Catalogue of alien animal species in the Czech Republic
E. Ratti1990Catalogo dei Coleotteri della Laguna di Venezia. V. Cerambycidae
W. J. Pulawski2021Catalog of Sphecidae
U. Eitschberger, Stamer P.1990Cacyreus marshalli, a new species of butterfly for the fauna of Europe?
CABI2021Cacyreus marshalli (pelargonium butterfly)
H. Bohn1984Blatta furcata (Karny), The nearest relative of the Oriental cockroach (Blatta orientalis L.)(Insecta: Blattodea: Blattidae)
A. Potasov, La Salle, J., Blumberg, D., Brand, D., Saphir, N., Assael, F., Fisher, F., Mendel, Z.2007Biology, Revised Taxonomy and Impact on Host Plants of Ophelimus maskelli, an Invasive Gall Inducer on Eucalyptus spp. in the Mediterranean Area
K. B. Rice, Berg, C. J., Bergmann, E. J., Biddinger, D. J., Dieckhoff, C., Dively, G., Fraser, H., Gariepy, T., Hamilton, G., Haye, T., Herbert, A., Hoelmer, K., Hooks, C. R., Jones, A., Krawczyk, G., Kuhar, T., Martinson, H., Mitchell, W., Nielsen, A. L., Pfeiffer, D. G., Raupp, M. J., Rodriguez-Saona, C., Shearer, P., Shrewsbury, P., Venugopal, P. D., Whalen, J., Wiman, N. G., Leskey, T. C., Tooker, J. F.2014Biology, Ecology, and Management of Brown Marmorated Stink Bug (Hemiptera: Pentatomidae)
J. C. Hamlin, Reed, W. D., Phillips, M. E.1931Biology of the Indian-meal moth on dried fruits in California
E. P. Soliman, Wilcken, C. F., Pereira, J. M., Dias, T. K. R., Zaché, B., Pogetto, M. H. F. Adal., Barbosa, L. R.2012Biology of Thaumastocoris peregrinus in different eucalyptus species and hybrids
M. Barta2016Biology and temperature requirements of the invasive seed bug Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Europe
G. J. Stathas, Skouras P. J.2013Biological control on insect pests in citrus orchards in Greece
Z. Gao, Wanqiang, W., Xiaoheng, L., Fen, Z., Wen, L., Xiao-Ping, W., Chaoliang, L.2019Bioconversion performance and life table of black soldier fly (Hermetia illucens) on fermented maize straw
F. Gessé, Ribes, J., Goula, M.2009Belonochilus numenius, the sycamore seed bug, new record for the Iberian fauna
Z. Bouček1988Australian Chalcidoidea (Hymenoptera): A Biosystematic Revision of Generaand Fourteen Families, with a Reclassification of Species
R. Sergel1987Area expansion of the imported Nearctic cicadelline leafhopper Graphocephala fennahi Young, 1977 in Western Europe (Homoptera: Auchenorrhyncha)
J. Demetriou, Kalaentzis, K., Kazilas, C., Kunz, G., Muller, B., Mostovski, M. B., Koutsoukos, E.0An alien species on the loose: new records and potential distribution of the black soldier fly Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) in the Western Palearctic.
L. Vivas2012Algunos datos sobre distribución y biología de Spilostethus furcula (Herrich-Schaeffer, 1850)(Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) y clave para los ligeinos ibéricos
K. A. Walker1997Aggregation, courtship and behavioral interactions in European earwigs, Forficula auricularia L. (Dermaptera: Forficulidae)
CABI2021Aedes albopictus (Asian tiger mosquito)
E. Koutsoukos, Kazilas C.2021Addressing distributional shortcomings through citizen science records: the presence of Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) (Diptera: Stratiomyidae) in Algeria
M. E. Ragab1995Adaptation of Rodolia cardinalis (Mulsant) (Col., Coccinellidae) to lcerya aegyptiaca (Douglas) (Horn., Margrodidae) as compared with lcerya purchasi Mask
D. P. Locatelli, Limonta L.2004Ability of Plodia interpunctella (Hbn.)(Lepidoptera: Pyralidae) larvae to find food and flavours
Q. Wang1995A Taxonomic Revision of the Australian Genus Phoracantha Newman (Coleoptera : Cerambycidae)
B. Landry, Gielis C.1992A synopsis of the Pterophoridae (Lepidoptera) of the Galápagos Islands, Ecuador
J. Lim, Jung, S. Y., Lim, J. S., Jang, J., Kim, K. M., Lee, Y. M., Lee, B. W.2014A review of host plants of Cerambycidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) with new host records for fourteen cerambycids, including the Asian longhorn beetle (Anoplophora glabripennis Motschulsky), in Korea
D. J. Greathead1976A Review of Biological Control in Western and Southern Europe
G. F. Turrisi, Altadonna G.2017A report on two alien invasive species of the genus Sceliphron Klug, 1801 (Hymenoptera Sphecidae) from Sicily, with a brief faunistic update on the native species
G. Sama, Ringenbach, J. C., Rejzek, M.2005A preliminary survey of the Cerambycidae of Libya (Coleoptera)
W. E. China1935A North American Jassid (Homoptera) in Surrey
D. L. Carpintero, Dellapé P. M.2006A new species of Thaumastocoris Kirkaldy from Argentina (Heteroptera: Thaumastocoridae: Thaumastocorinae)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith